Onze Missie

Onze missie is het binnen onze parochiefederatie op zoek gaan naar vormen, om mensen van nu te helpen geloven

in het verhaal van God en de mensen, door samen te vieren, te leren en te dienen.

Wat we geloven

God is mens geworden
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het Evangelie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees geworden, zo verwoordt Johannes het (1,14). We vieren deze menswording van Gods Zoon met Kerstmis.
Hij is verrezen
Jezus verzamelde een groep leerlingen om zich heen, verrichte genezingen, sprak over zijn verhouding met zijn Vader in de hemel en verkondigde het rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor Gods Zoon beschouwden sommige joodse leiders Hem als bedreigend voor het geloof in de enige God. Hij werd opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na zijn sterven uit de dood verrees en aan zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn volgelingen steeds meer dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ verrijzenis vieren we met Pasen. Voor het christelijk geloof is Pasen het belangrijkste feest.
Heilige Geest
In de eerste veertig dagen na zijn dood verscheen Hij nog verschillende malen. Toen keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel: Hij steeg op naar de hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde een Helper te sturen. Tien dagen later daalde deze Helper, de heilige Geest, neer over de leerlingen neer (Pinksteren).
Kerk
Deze wonderbaarlijke ervaring maakte van de eerste christenen een hechte gemeenschap van mensen die het avondmaal vierden zoals Jezus met zijn leerlingen had gedaan (de Kerk), en die aan heel de wereld Jezus’ boodschap (het goede nieuws, Evangelie) gingen verkondigen.

Ons Pastoraal Team

Marc Calo msp
Marc Calo mspPastoor
Get In Touch
Rick van de Heuvel
Rick van de HeuvelDiaken
Get In Touch
Marij Peeters-DerksKathechiste
Get In Touch

Faith

Hope

Love

Get Connected

Avada Church is a movement of churches working together to change the nation through a network of church leaders, national gatherings, training events and resources. Giving God all the glory he deserves.

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis

I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me

JOIN OUR COMMUNITY