Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Tegelen, Steyl en Belfeld nodigt u van harte uit voor de eucharistievieringen en receptie bij gelegenheid van het afscheid van

      Pastoor Marc Calo msp

Fr. Marc Calo werd in oktober 2016 benoemd als pastoor in de vijf parochies in Tegelen, Steyl en Belfeld.

Pastoor is door het Generaal Kapittel van de Mission Society of the Philippines gekozen als lid van het Generaal Bestuur en benoemd als Secretaris Generaal.

Hij zal zijn werkzaamheden gaan uitoefenen vanuit Manilla op de Filipijnen.

Het afscheid zal plaatsvinden op twee momenten:

  • Zaterdag 15 juni om 18.30 uur.

In de eucharistieviering in de St. Urbanuskerk, Belfeld.

Na afloop mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen voor de kerkgangers.

  • Zondag 23 juni om 10.30 uur.

In de eucharistieviering in de St. Martinuskerk, Tegelen

Na afloop mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen voor de kerkgangers.

Tevens zullen wij een fonds in zijn naam oprichten voor missieprojecten op de Filippijnen. Dit fonds kan gesteund worden via een bijdrage op rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van:  fonds Fr. Marc Calo.

Kerkbestuur Parochiefederatie Tegelen, Steyl en Belfeld.

St. Martinus, H. Hart van Jezus, St. Rochus, St. Joseph, St. Urbanus.